nasz Twitter
nasze filmy
nasze ogłoszenia na Gumtree
nasze aukcje na Allegro

Globus-Hol Pomoc Drogowa

Holowanie to ostateczność
U nas naprawisz auto osobowe, dostawcze, ciężarowe, tir i autobus

polski english deutsch français español italiano pyccкий český slovenský yкpaїнський lietuviškai latvju türkçe romanească бългapcки magyar беларускі ελληνακά svenska tiếng Việt

Twoje prawa i obowiązki
przy kolizji lub wypadku

Kolizja i wypadek
Stłuczkę na drodze można zakwalifikować albo jako kolizję albo jako wypadek. Nie są to pojęcia o tym samym znaczeniu. Kolizja to takie zdarzenie, w którym żaden z uczestników nie odniósł obrażeń, ale wystąpiły pewne straty materialne. Natomiast z wypadkiem mamy do czynienia wówczas, gdy co najmniej jeden z jego uczestników doznał obrażeń ciała.

Usuń pojazd
Pierwszą rzeczą, jaką należy wykonać, gdy dojdzie do kolizji jest niezwłoczne usunięcie pojazdów z jezdni, chyba że mamy do czynienia z wypadkiem z ofiarami.
Jeżeli usunięcie pojazdu jest niemożliwe, należy oznakować miejsce zdarzenia, przede wszystkim włączyć światła awaryjne i ustawić trójkąt ostrzegawczy. Poza obszarem zabudowanym powinien znajdować się w odległości 30-50m od pojazdu, na drogach ekspresowych i autostradach – 100m.

Wezwij policję
Wezwanie policji jest konieczne, jeśli uczestniczymy w wypadku. W razie kolizji, nie mamy takiego obowiązku, chyba, że istnieje przypuszczenie, że doszło do przestępstwa (np. uczestnik kolizji jest pod wpływem alkoholu) lub nie jesteśmy w stanie określić okoliczności zdarzenia, a w związku z tym, wskazać sprawcy.
Policja ukaże sprawcę mandatem karnym w wysokości do 500 zł, jeżeli dany czyn będzie się ku temu kwalifikował. Ponadto, możemy otrzymać punkty karne. Ukarany ma prawo do odmowy przyjęcia mandatu. Wówczas sprawa zostanie skierowana do sądu rejonowego, właściwego dla miejsca wypadku.

Oświadczenie z kolizji drogowej

Warto mieć przy sobie druk wspólnego oświadczenia o kolizji drogowej. Bo kolizje drogowe, czyli sytuacje, w których nie ma rannych ani ofiar, zdarzają się na naszych drogach dużo częściej niż poważne wypadki. Nie do każdej trzeba wzywać policję.
Oświadczenie z kolizji - pobierz plik

Jak zgłosić szkodę

Pamiętajmy, aby na miejscu kolizji uzyskać dane ubezpieczyciela sprawcy (w przypadku szkody z OC). Jeśli spisano oświadczenie, to w nim powinna być zawarta informacja gdzie ubezpieczony był sprawca, a gdy na miejsce zdarzenia wezwano Policję, funkcjonarusz powinien podać dane sprawcy i jego ubezpieczyciela oraz nr polisy - w ostateczności upomnijmy się o te dane.

Aby zgłosić szkodę w większości przypadków wystarczy zadzwonć na infolinię towarzystwa ubezpieczeniowego (linki do stron towarzystw i nr infolinii na dole strony) i dokonać zgłoszenia podając swoje dane, dane sprawcy, w skrócie podać przebieg kolizji oraz gdzie znajduje się uszkodzony pojazd. Większość ubezpieczycieli wysyła swojego rzeczoznawcę na miejsce postoju uszkodzonego auta. Pracownik towarzystwa ubezpieczeniowego opisuje uszkodzenia w samochodzie i przyjmuje zgłoszenie w formie pisemnej na specjalnym druku, robi kopię niezbędnych dokumentów oraz informuje jakie dokumenty należy jeszcze dostarczyć. Pamiętaj, aby rzeczoznawca podał Ci nr szkody oraz zostawił ocenę techniczną, tzn. opis uszkodzonych części wraz z ich kwalifikacją (które części uznał do wymiany, które do naprawy, które do sprawdzenia, a które do lakierowania).

Jeżeli masz sprawdzony warsztat, dobrze jest aby tam odbywały się oględziny, w obecności blacharza, który dokładnie wie co sprawdzić i jak zakwalifikować uszkodzone części. Gdy samochód zostanie poprawnie opisany, skróci to czas naprawy ponieważ nie trzeba będzie zgłaszać dodatkowych oględzin i czekać na ponowne przybycie rzeczoznawcy - trwa to kilka dni.

Jak wezwać pomoc po wypadku

Jedną najważniejszych rzeczy przy udzielaniu pomocy poszkodowanym w wypadku jest wezwanie pomocy zawodowych służ ratunkowych. Mają one specjalistyczny sprzęt, który służy zarówno do bezpośredniego ratowania życia tak jak w pogotowiu ratunkowym, jak i sprzęt do wydobywania poszkodowanych z uszkodzonych pojazdów tak jak straż pożarna. Jednakże zanim zaczniemy dzwonić po tą pomoc, musimy wpierw sprawdzić ilu jest poszkodowanych i z jakimi obrażeniami, oraz czy istnieją dodatkowe zagrożenia, jak np. wycieki paliwa.

Przy wezwaniu pomocy musimy podać następujące informacje:
 • Swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu z którego dzwonimy
 • Dokładne miejsce zdarzenia
 • Rodzaj zdarzenia
 • Ilość poszkodowanych
 • Ich stan ogólny
 • Możliwe dodatkowe zagrożenia

Zabezpieczenie kolizji drogowej lub wypadku

Postępowanie na miejscu kolizji drogowej
W razie uczestniczenia w wypadku drogowym bez ofiar w ludziach (potocznie na­zywanym kolizją drogową) art. 44 ustawy Prawo o ruchu drogowym zobowiązuje kierujących do:
 • zatrzymania pojazdu w taki sposób, aby nie powodować zagrożenia dla innych uczestników ruchu,
 • przedsięwzięcia odpowiednich środków ostrożności w celu zapewnienia bez­pieczeństwa ruchu w miejscu zdarzenia,
 • niezwłocznego usunięcia pojazdu z miejsca kolizji, aby nie powodować zagro­żenia lub tamowania ruchu,
 • podania swoich danych personalnych, danych właściciela lub posiadacza poja­zdu oraz danych dotyczących zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Postępowanie na miejscu wypadku drogowego
Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem lub inny uczestnik wypadku są zobowiązani do:
 • zatrzymania pojazdu w taki sposób, aby nie powodować zagrożenia dla innych uczestników ruchu,
 • przedsięwzięcia odpowiednich środków ostrożności w celu zapewnienia bez­pieczeństwa ruchu w miejscu zdarzenia,
 • podania swoich danych personalnych, danych właściciela lub posiadacza poja­zdu oraz danych dotyczących zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej


PONADTO JESTEŚMY ZOBOWIĄZANI:
 • udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku
 • wezwać pogotowie ratunkowe i Policję: 999, 998, 986, z tel. komórkowych 112
 • nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypa­dku - pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie pogotowia lub Policji wymaga oddalenia się - niezwłocznie powrócić na to miejsce
 • zapewnić bezpieczeństwo miejsca zdarzenia - należy włączyć światła awaryjne lub inne światła, wyłączyć silnik, wystawić trójkąt ostrzegawczy, a w sytu­acjach szczególnie trudnych warunków drogowych lub atmosferycznych informować innych uczestników ruchu o występującym zagrożeniu w inny sposób

Autoserwis TIR 24h Kraków

Auto serwis stacjonarny,
serwis mobilny TIR 24h

więcej »
Autoserwis TIR 24h Kraków

Pomoc drogowa 24h
holowanie pojazdów

więcej »
Autoserwis TIR 24h Kraków

Serwis opon
Wulkanizacja TIR 24h

więcej »
Autoserwis TIR 24h Kraków

Otwieranie awaryjne
pojazdów 24h

więcej »
Autoserwis TIR 24h Kraków

Zakuwanie węży
hydraulicznych TIR 24h

więcej »
Autoserwis TIR 24h Kraków

Serwis
klimatyzacji

więcej »
Autoserwis TIR 24h Kraków

Serwis pneumatyki
dla pojazdów ciężarowych

więcej »
Autoserwis TIR 24h Kraków

Ratownictwo drogowe
i medyczne

więcej »
Autoserwis TIR 24h Kraków

Ratownictwo wodne
nurkowanie, serwis

więcej »
Autoserwis TIR 24h Kraków

Systemy
car audio-video

więcej »
Autoserwis TIR 24h Kraków

Reklama
na pojazdach

więcej »
Autoserwis TIR 24h Kraków

Ubezpieczenia
komunikacyjne OC, AC i NW

więcej »

Globus-Hol sp. z o.o.


telefony:
502 950 019 694 886 266
e-mail: globus-hol@globus-hol.pl
Chmura tagów
pomoc drogowa tir Kraków holowanie Kraków serwis mobilny A4 holowanie pojazdów Kraków wulkanizacja tir pomoc drogowa tir 24h serwis mobilny Scania otwieranie awaryjne aut mobilny serwis opon Kraków wulkanizacja Kraków holowanie samochodu Kraków auto serwis Kraków holowanie tira serwis mobilny Volvo mobilny serwis opon holowanie tir Kraków serwis mobilny DAF otwieranie aut 24h zakuwanie węży hydraulicznych serwis mobilny Kraków wulkanizacja Kraków 24h auto serwis tir auto serwis tir 24h wulkanizacja tir 24h pomoc drogowa 24h Kraków mobilny serwis tir pomoc drogowa Kraków serwis mobilny Mecedes serwis mobilny Iveco auto serwis 24h pomoc drogowa 24h serwis mobilny obwodnica Krakowa pomoc drogowa a4 Kraków naprawa hydrauliki siłowej serwis mobilny opon pogotowie zamkowe 24h serwis mobilny 24h wulkanizacja 24h tir wulkanizacja tir Kraków serwis mobilny autostrada A4 pomoc drogowa tir holowanie samochodów ciężarowych otwieranie aut Kraków auto serwis 24h Kraków holowanie tir 24h serwis mobilny tir pomoc drogowa a4 otwieranie awaryjne aut Kraków wulkanizacja 24h Kraków zakuwanie węży 24h naprawa hydrauliki siłowej Kraków zakuwanie węży Kraków serwis klimatyzacji tir zakuwanie węży hydraulicznych Kraków pogotowie zamkowe Kraków serwis mobilny autobusów serwis mobilny tir kraków holowanie kraków 24h serwis mobilny opon kraków serwis mobilny MAN wulkanizacja tir 24h kraków serwis mobilny Scania 24h pomoc drogowa autostrada a4 serwis mobilny klimatyzacji autobusów holowanie samochodów 24h serwis mobilny DAF 24h serwis mobilny klimatyzacji tirów serwis mobilny klimatyzacji serwis opon tir serwis mobilny Mercedes 24h serwis klimatyzacji 24h serwis mobilny MAN 24h pomoc drogowa kraków obwodnica serwis Scania 24h serwis DAF 24h naprawa pneumatyki samochody ciężarowe holowanie samochodów ciężarowych a4 serwis Volvo 24h serwis opon kraków serwis klimatyzacji autobus serwis Iveco 24h holowanie samochodów ciężarowych kraków serwis mobilny Volvo 24h holowanie tira kraków serwis Mercedes 24h serwis mobilny Iveco 24h serwis tir kraków naprawa pneumatyki tir serwis MAN 24h serwis opon tir 24h serwis mobilny klimatyzacji kraków otwieranie awaryjne aut 24h naprawa pneumatyki kraków